Zumi's Blog

Just random Zumi Zoom things

#editorial #hsgso #vietnamese

Đây chắc là một trong những bài viết được chờ đợi nhất sau kì thi HSGSO 2017 vừa rồi. Ngoài chữa bài, mình sẽ đưa ra một số thống kê về đề và lượng người giải được!

Phần chữa bài được thực hiện bởi mình và bạn Nguyễn Đinh Quang Minh. Nếu có câu hỏi gì bạn có thể hỏi mình hoặc Minh qua facebook.

Đề bài

Các bạn có thể tải về đề bài tại đây (mirror). Trong phần comment của link cũng có chữa tóm tắt một vài bài do các bạn của dự tuyển Tổng Hợp.

Read more...

#editorial #hsgso #vietnamese

Trong năm vừa rồi có kha khá nhiều bạn hỏi mình cũng như các bạn khác trong BTC HSGSO 2016 (môn Tin) về solution của contest. Vì hồi đó không có thời gian (thực ra là lười) nên bọn mình chưa có dịp chữa bài. Lần này mình quyết định làm cho chót.

Đề bài

Các bạn có thể tải đề bài gốc tại đây.

Read more...

#training #apio #vietnamese #thầyHoàng #anhKhuê

Hôm nay có hai phần: bài thầy Hoàng và bài anh Khuê. Cả 2 đều cần một sự tay to nhất định.

Read more...

#training #apio #vietnamese #thầyNghĩa

Tóm tắt đề bài

SEQUENCE

Cho dãy số A[1..N]. Mỗi lần xóa ta sẽ xóa tất cả các số mang một giá trị x nào đó. Hỏi dãy dài nhất có thể tạo ra được mà không tồn tại i < j < k thỏa mãn A[i] == A[k] && A[i] != A[j]?

Giới hạn

1 <= N <= 10^5, 1 <= A[i] <= 100

AVTOGAME

Cho xâu S. Mỗi bước ta có thể chọn một đoạn l < r sao cho S[l] == S[r] và xóa đoạn đó khỏi xâu. Hỏi xâu ngắn nhất và dài nhất có thể tạo được (mà không thể xóa được tiếp) là bao nhiêu?

Giới hạn

10 test, 1 <= |S| <= 100, 'a' <= S[i] <= 'p'

DISKGAME

Cho một đĩa gồm N tầng xoay, mỗi tầng có K nấc xoay như hình dưới.

Một đĩa có 3 tầng, mỗi tầng có 8 nấc

Mỗi bước ta được xoay 1 tầng sang trái hoặc phải 1 nấc. Hỏi số bước nhỏ nhất để tạo ra 1 cột có các số bằng nhau là bao nhiêu?

Một cách giải hình trên

Giới hạn

1 <= N, K <= 2000

Read more...

#training #apio #vietnamese #thầyĐông

Lưu ý: Mình đã tóm tắt đề bài ở trên, ai không muốn bị spoil thì đừng kéo xuống lời giải vội.

Hôm nay có 5 bài của thầy Đông. Do mình không được nghe thầy chữa buổi chiều nên solution là của mình, mặc dù 99% là đúng nhưng không đảm bảo. Thực chất bài không phải là khó quá.

Read more...

#training #apio #vietnamese #thầyPhương

Thầy Phương cho 3 bài của FARIO 2017. Bài 1 đã làm rồi, bài 3 là bài approximate nên mình chỉ chữa bài 2.

Read more...

#training #apio #english #anhMinh

Warning: If you want to try solving the problems, skip reading everything but the statements! Also, for hints, read slowly from top to bottom of each problem.

I didn't attend the class directly, but did the problems while going on a bus to Ninh Binh. The problems were somewhat exciting to me.

Read more...